Completarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii

Completarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii

Ordinul MFP nr. 3179/2020, publicat în M. Of. nr. 1279/22.12.2020, a completat Procedura de anulare a obligaţiilor de plată accesorii, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.100/2020.

Astfel, conform completării aduse, sunt considerate obligaţii bugetare principale restante şi obligaţiile bugetare principale datorate de debitorul aflat în insolvenţă pentru care s-a împlinit scadenţa până la data de 31 martie 2020 inclusiv, independent de existenţa unui tabel de creanţe sau a unui program de plată a creanţelor.

Detalii în atașamente: Ordinul MFP nr. 3179/2020 și Procedura de anulare a obligaţiilor de plată accesorii, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.100/2020.