convocare Adunare Generală: 11 aprilie, ora 16

convocare Adunare Generală: 11 aprilie, ora 16

CONVOCATOR

 

Consiliul de Conducere al Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România (UNPIR) Filiala Cluj, convoacă Adunarea Generală a UNPIR Filiala Cluj, pentru data de 11 aprilie 2024, ora 16:00, la sediul filialei din Cluj-Napoca str. Deva nr. 1-7, ap. 1, cu următoarea ordine de zi:

 

  1. Aprobarea situaţiilor financiare ale UNPIR Filiala Cluj pentru anul 2023 art. 63, lit. a din OUG nr. 86/2006), certificate de Comisia de cenzori.
  2. Aprobarea execuţiei bugetului UNPIR Filiala Cluj pentru anul 2023, descărcarea de gestiune a Președintelui şi Consiliului de Conducere pe anul 2023 şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2024 (art. 63, lit. a) din OUG nr. 86/2006)
  3. Aprobarea raportului Consiliului de Conducere și al Instanței de disciplină pentru anul 2023 (art. 63, lit. e) din OUG nr. 86/2006)
  4. Aprobarea planului de activitate al UNPIR Filiala Cluj pentru anul 2024 (art. 63, lit. b din OUG nr. 86/2006).
  5. Alegerea unui membru al Instanței Locale de Disciplina Cluj;
  6. Desemnarea delegaților Filialei la următorul Congres UNPIR.
  7. Diverse.

Sunt convocaţi să participe la adunare toţi membrii compatibili ai UNPIR Filiala Cluj.

Dacă la prima convocare nu se întruneşte numărul necesar de membri/voturi, AG se va desfăşura în data de 11.04.2024, ora 16.30, hotărârile urmând a fi luate de majoritatea simplă a membrilor prezenţi (art. 62 alin. 3 din OUG nr. 86/2006 și art. 59 alin. 2 din Statut).

Practicienii care doresc să candideze pentru funcția de membru al Instanţei Locale de Disciplină Cluj, trebuie să trimită Filialei Cluj, pe adresa e-mail office@unpircluj.ro intenția de a candida, o caracterizare / scrisoare de intenţie însoţită de CV, care să evidenţieze activitatea de practician în insolvenţă, care îi recomandă pentru funcția respectivă, conform OUG nr. 86/2006 și Statut UNPIR, până cel târziu în data de 04.04.2024, ora 16.00.

Practicienii care doresc să fie delegați la Congresul UNPIR din 27.09.2024 își pot manifesta intenția în scris pe adresa de mail office@unpircluj.ro până cel târziu în data de 04.04.2024, ora 16.00.

 

Membrii vor primi toate materialele aferente ordinii de zi, precum și formularul de mandat, pe mail, cu cel puțin 7 zile înainte de data Adunării Generale.

 

Membrii compatibili care nu pot participa la Adunarea generală, dar doresc să mandateze un alt membru compatibil al filialei pentru a-i reprezenta, sunt rugaţi să transmită mandatul lor completat si semnat prin fax sau scanat prin poşta electronică (email office@unpircluj.ro), până cel târziu în data de 10.04.2024, ora 16.00, pentru viză, in vederea organizării in  condiții optime a adunarii generale. Mandatul va trebui prezentat în original la data și ora începerii lucrărilor Adunării Generale.

Un membru compatibil poate să fie mandatat de maximum 3 membri compatibili ai filialei (art. 59 alin. 1 din Statut).

 

Consiliul de Conducere UNPIR Filiala Cluj

Președinte Godîncă-Herlea Vasile