Invitație depunere oferte selecție practicieni dosare insolvență DGRFP Cluj-Napoca 31.08.2020 ora 12

Invitație depunere oferte selecție practicieni dosare insolvență DGRFP Cluj-Napoca 31.08.2020 ora 12

DGRFP Cluj-Napoca a lansat invitația de participare pentru selecția practicienilor în insolvență pentru debitoarele GECKO PROTECT SRL, COLCUT PROD SRL și REVIVA IMPORT EXPORT, conform detaliilor din invitația atașată.

Termenul-limită pentru depunerea ofertelor este 31.08.2020 ora 12.00.