Revista de insolvenţă Phoenix nr. 86/octombrie-decembrie 202

Revista de insolvenţă Phoenix nr. 86/octombrie-decembrie 202
S-a publicat Revista de insolvenţă Phoenix nr. 86/octombrie-decembrie 2023!
 
 
CUPRINS
 
3 .....Cuvântul președintelui
 
RUBRICA MAGISTRATULUI
6 .... ALEXANDRA-DANA ZODIANU-FRÎNCULESCU, CSABA BELA NÁSZ Concursul prezumțiilor în antrenarea răspunderii pentru fapta prevăzută la art. 169 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 85/2014, din perspectiva Deciziei RIL nr. 14/2022
 
RUBRICA PRACTICIANULUI
14 ..... ALINA POPA Cazuistică inedită într-o procedură de licitație – legalitatea caietelor de sarcini, legalitatea garanției de participare la licitație, legalitatea descalificării de la licitație pentru lipsa de bonitate, abuzul de drept
18 .... DANIELE VATTERMOLI, ANTONINO LA MALFA, CLAUDIO TEDESCHI, ANGELA MARINANGELI, NICOLETA MIRELA NĂSTASIE Dreptul transnațional al insolvenței în experiența italo-română
 
RUBRICA ANALISTULUI
34 .... CARMEN POPA Natura juridică și limitele răspunderii civile a practicianului în insolvență
 
Citește cele mai recente articole din revistă: https://www.unpir.ro/.../pdf/Revista_Phoenix_nr_86.pdf