RIL ÎCCJ: Decizia nr. 2/26.02.2024

RIL ÎCCJ: Decizia nr. 2/26.02.2024
Prin Decizia nr. 2/26.02.2024, ÎCCJ a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Cluj şi a stabilit că:
 
În cazul cererilor de chemare în judecată şi al căilor de atac introduse sau declarate de către debitor anterior deschiderii procedurii de insolvenţă, supuse taxei judiciare de timbru, potrivit legii, însușirea cererii de chemare în judecată sau a căii de atac de către practicianul în insolvență desemnat în procedura ulterior declanșată NU atrage scutirea de la plata taxei judiciare de timbru.