Comisia de cenzori

Boiciuc Mariana Georgeta – membru
practician în insolvență din anul 2014

Hojda Cristian-Toader – membru
practician în insolvență din anul 2014
expert contabil din anul 2016

Mureșan Andrei-Petru – membru
practician în insolvență din anul 2014
avocat - Baroul Cluj

 

Comisia de cenzori este formată din 3 membri, dintre care cel puţin unul are calitatea de contabil autorizat sau expert contabil.

Cenzorii exercită următoarele atribuții:

  • certifică situațiile financiare ale Filialei;
  • verifică preluarea cotei de 2% din sumele recuperate în cadrul procedurilor de insolvenţă de către formele de exercitare a profesiei; 
  • avizează pentru conformitate Tabelul centralizator (ce cuprinde cota de 2% virată, soldul datoriilor existente la sfârșitul lunii precedente);
  • verifică, prin sondaj, realitatea declarației anuale pe venit ale formelor de exercitare ale profesiei;
  • avizează pentru conformitate obligaţiile înregistrate spre plată din Fondul de lichidare.