Consiliu de conducere

Vasile Godîncă-HerleaPreşedinte 
practician în insolvență din anul 2006

Rosana-Gabriela Bicamembru 
practician în insolvență din anul 2004 

Ioana-Alexandra Georgiumembru
practician în insolvență din anul 2009 

Marius-Gheorghe Grecu - membru
practician în insolvență din anul 2007 

Răzvan-Traian Zăvăleanu - membru 
practician în insolvență din anul 2006

 

Consiliul de conducere al filialei are următoarele atribuţii:

  • supune spre avizare Consiliului naţional de conducere al Uniunii actul de înfiinţare a filialei şi orice modificări ale acestuia;
  • asigură desfăşurarea activităţii filialei;
  • transmite Consiliului naţional de conducere al Uniunii orice modificare în legătură cu membrii săi, în vederea actualizării Tabloului UNPIR;
  • convoacă şi organizează adunarea generală a filialei;
  • propune adunării generale candidaţii pentru instanţa de disciplină şi comisia de cenzori;
  • analizează şi avizează documentaţia de înscriere la examenul de dobândire a calităţii de practician în insolvenţă, precum şi a solicitanţilor pentru acces fără examen şi cu scutire de stagiu;
  • angajează personalul executiv al secretariatului filialei;
  • înaintează, în termen de 15 zile de la data adunării generale, Secretariatului general al Uniunii o caracterizare a candidatului/candidaţilor desemnat/desemnaţi de adunare pentru o funcţie de conducere centrală sau locală, precum şi în celelalte instanţe sau comisii lucrative, cum ar fi instanţele de disciplină şi comisiile de cenzori;
  • aprobă, prin decizie, în baza raportului comisiei locale de cenzori, sistarea plăţilor din fondul de lichidare pentru practicienii care nu au virat procentul de 2% şi/sau nu au pus la dispoziţia comisiei de cenzori actele necesare verificării cotei de 2%