Pregătire profesională

Pregatire profesională inițială

La începutul exercitării profesiei, practicianul în insolvenţă efectuează un stagiu de pregătire profesională cu durata de 2 ani, perioadă în care are calitatea de practician în insolvenţă stagiar, fiind obligatorie participarea la săptămâna centralizată de pregătire profesională.

Pregatire profesională continuă

Membrii UNPIR au obligaţia de a participa la cursurile de pregătire profesională continuă, organizate în conformitate cu prevederile Statutului UNPIR.

Fiecare practician în insolvenţă definitiv şi compatibil are obligaţia să urmeze în decursul unui an calendaristic cursurile de formare profesională organizate sub patronajul I.N.P.P.I.

Numărul minim anual de 20 de ore de pregătire profesională continuă destinat practicienilor în insolvență definitivi poate fi dobândit prin:

  • participarea la stagiile de pregătire continuă organizate la nivelul filialelor UNPIR(6-12 ore);
  • urmarea de cursuri on-line (2 - 4 ore/seminar);
  • prezentarea de lucrări, publicarea de articole în reviste şi în cărţi de specialitate (6-10 ore);
  • participarea la seminarii, cursuri, simpozioane (organizate în principal de societățile membre UNPIR, sub egida INPPI);
  • publicarea de articole în revista PHOENIX (4-8 ore);
  • pentru publicarea de lucrări de specialitate în domeniul insolvenţei (12-20 ore).