Termeni si condiții

Ultima actualizare: 14.07.2023

Prezentul document (împreună cu toate documentele menţionate în acesta) stabileşte termenii şi condiţiile care guvernează utilizarea acestui website – www.unpircluj.ro (în continuare „Website-ul’’).

Scopul Website-ului este de informare a practicienilor în insolvență .

Vă rugăm să citiţi prezenții Termeni și Condiții, Politica de cookies-uri şi Politica de confidenţialitate înainte de a utiliza Website-ul. Prin accesarea și utilizarea Website-ului, recunoașteți în mod expres caracterul obligatoriu al acestor documente și vă asumați angajamentul de a le respecta.

1. CINE SUNTEM NOI

UNPIR – FILIALA CLUJ, reprezintă organizația profesională, cu personalitate juridică, formată din toți practicienii în insolvență din județul Cluj, (în continuare ,,Filiala Cluj’’ sau ,,Noi’’).

Datele noastre de contact sunt:
Adresa sediului: Cluj-Napoca, str. Deva, nr. 1-7, ap. nr. 1, Jud. Cluj, România
Adresă de e-mail: office@unpircluj.ro / cluj@unpir.ro
Nr. de tel.: 0728 17 68 61

2. PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

Filiala Cluj este titularul exclusiv al tuturor drepturilor de proprietate intelectuală referitoare la conținutul Website-ului, inclusiv, fără a se limita la: articole, text, fotografii, ilustrații, muzică, clipuri audio și video, mărci comerciale, embleme și modele.

Vizitatorii Website-ului pot accesa, descărca şi tipări materialele publicate pe Website, în mod gratuit, exclusiv pentru uz personal şi doar în scop necomercial. Ca urmare a realizării oricăreia dintre aceste acțiuni, vizitatorilor Website-ului nu li se transmite sau recunoște nici un drept, titlu sau nu li se garantează nici un interes legitim cu privire la materialele publicate pe Website.

Nicio secțiune din conținutul Website-ului asupra căreia Filiala Cluj are un drept de proprietate intelectuală nu poate fi reprodusă, distribuită sau publicată sub nici o formă, în nici un scop sau prin niciun mijloc, fără acordul prealabil scris al Filialei Cluj. Prin urmare, vizitatorii Website-ului declară că, prin simpla utilizare a Website-ului înțeleg și consimt să nu copieze, modifice, vândă, distribuie, transmită, afișeze, reproducă, publice sau să nu creeze lucrări/opere/derivate pe baza informațiilor publicate pe Website.

3. UTILIZAREA WEBSITE-ULUI

Prin utilizarea Website-ului vă obligaţi:
a) Să nu efectuaţi vreo solicitare falsă. În cazul în care avem motive întemeiate să credem că aţi efectuat o astfel de solicitare, avem dreptul să nu răspundem acesteia şi să informăm în mod corespunzător autorităţile competente.
b) Să ne furnizaţi nume și prenume, o adresă de e-mail, username şi/sau alte date de contact corecte şi exacte. Dacă nu ne furnizaţi toate informaţiile de care avem nevoie, este posibil să nu putem să răspundem solicitării dvs.

Prin utilizarea Website-ului în orice mod și scop, declarați că îndepliniți condițiile prevăzute de lege, respectiv că aveți capacitate de exercițiu pentru încheierea de acte juridice care nasc în sarcina dvs. obligațiile prevăzute în Termeni și Condiții, Politica de cookies-uri şi Politica de confidenţialitate.

Simpla utilizare a Website-ului și/sau transmiterea unei solicitări, și răspunsul la această solicitare nu obligă Filiala Cluj în nici un fel față de vizitator, respectiv nu reprezintă încheierea unui contract între Filiala Cluj și vizitator.

4. LIMITAREA RĂSPUNDERII

Filiala Cluj nu își asumă răspunderea pentru nici un fel de daune pe care vizitatorul Website-ului, sau oricare alt terț le poate suferi ca urmarea a utilizării Website-ului în orice mod sau scop sau ca rezultat al îndeplinirii conforme de către Filiala Cluj a oricăreia din obligațiile legale și/sau contractuale care îi revin.

Vizitatorul va utiliza serviciile oferite prin intermediul Website-ului în totalitate pe propria răspundere. Acesta este răspunzător pentru păstrarea confidențialității asupra informațiilor transferate/primite prin intermediul Website-ului și pentru prelucrarea acestora în conformitate cu dispozițiile legale în materia protecției datelor cu caracter personal.

Informațiile de orice tip prezentate prin intermediul Website-ului sunt furnizate de către Filiala Cluj în forma și conținutul în care au fost primite sau preluate, fără modificări. Filiala Cluj nu garantează și nu își asumă răspunderea cu privire la corectitudinea, acuratețea sau actualitatea nici uneia dintre aceste informații.

5. DREPTUL NOSTRU DE A MODIFICA TERMENII ȘI CONDIȚIILE

Avem dreptul de a revizui şi modifica Termeni și Condițiile în mod ocazional și discreționar.
Aveţi responsabilitatea de a citi în întregime Termeni și Condiții, Politica de cookies-uri şi Politica de confidenţialitate, întrucât aplicabilă va fi varianta actualizată a acestora, în vigoare la momentul utilizării Website-ului.

6. LEGISLAŢIA APLICABILĂ ŞI JURISDICŢIA

Eventualele litigii care decurg din sau în legătură cu folosirea Website-ului se vor soluționa pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

7. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Filiala Cluj are loc cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, și de abrogare a Directivei nr. 95/46/CE (,,Regulamentul general privind protecția datelor’’) și a legislației naționale relevante în materia protecției datelor cu caracter personal.

Pentru a cunoaște mai mult detalii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să consultați Politica de confidențialitate și Politica de cookies-uri.

De asemenea pentru orice întrebări sau solicitări privind protecția datelor cu caracter personal vă rugăm să ne contactați la adresa de email: office@unpircluj.ro / cluj@unpir.ro.