Termeni si conditii

Termenii și condițiile de utilizare de mai jos, precum și orice alte legi și reglementări aplicabile, guvernează utilizarea acestui website de către dumneavoastră.

Acest site este detinut de UNPIR Filiala Cluj.

Prin accesarea, vizitarea, utilizarea în orice mod a site-ului nostru, dvs. sunteți de acord să respectați în mod necondiționat acești Termeni și Condiții.

Orice utilizator care vizitează acest site o face pe propria răspundere. Materialele și informațiile conținute în acest site sau la care face trimitere acest site au în mod exclusiv o natură generală și sunt furnizate cu scop de informare generală.

Prin accesarea, vizitarea sau utilizarea în orice mod a acestui site sunteți de acord să nu faceți responsabilă UNPIR Filiale Cluj, organele de conducere, colaboratorii sau angajații săi și nici terțele părți implicate în crearea, producerea sau livrarea acestui site, sau ale căror materiale apar în acest site, pentru consecințele acțiunilor pe care le veți întreprinde pe baza informațiilor conținute în acest site. Site-ul este furnizat utilizatorilor ca atare, fără niciun fel de garanții, explicite sau implicite, incluzând dar nelimitându-se la garanții de titlu, garanții de vandabilitate sau potrivire pentru un scop specific, altele decât cele care nu pot fi excluse, restricționate sau modificate conform legislației românești aplicabile acestui acord. Limitarea răspunderii se aplică oricăror stricăciuni sau defecte cauzate de orice încetare a funcționării, eroare, omisiune, întrerupere, ștergere, defecțiune, întârziere în operare sau transmitere, virus informatic, întreruperea liniei de comunicare, furt, distrugere sau acces neautorizat, modificare sau utilizare uzuală. Limitarea răspunderii se aplică în cazul întreruperii contractului, contravențiilor nelegate de contract, neglijenței sau în orice altă cauză de acțiune în justiție.

UNPIR Filiala Cluj, organele de conducere, colaboratorii sau angajații săi sau orice altă persoană fizică sau juridică implicată în crearea, producerea sau distribuția acestui site nu va fi în niciun caz responsabilă pentru orice stricăciuni, incluzând dar nelimitându-se la stricăciuni directe, indirecte, accidentare, speciale, pe cale de consecinţă sau punitive, ce ar putea rezulta din utilizarea sau inabilitatea de utilizare a acestui site. Utilizatorul admite prin aceasta că dispozițiile acestei secțiuni se aplică întregului conținut al acestui site. Pe lângă termenii descriși mai sus, UNPIR Filiala Cluj nu va putea fi trasă la răspundere, indiferent de cauza sau durata, pentru orice erori, inadvertențe, omisiuni sau alte deficiențe, ca și pentru inautenticitatea informației conținute în acest site, sau pentru orice întârziere sau întrerupere în transmiterea acesteia către utilizator, sau pentru orice pretenții sau pierderi ce ar putea decurge sau ar fi cauzate de astfel de situații. Niciuna dintre părțile de mai sus nu va fi responsabilă pentru orice pretenții sau pierderi de orice natură ale unor terțe părți, incluzând dar nelimitându-se la profituri pierdute și stricăciuni punitive sau pe cale de consecință.

Ne străduim să menținem informațiile actualizate. Ne cerem scuze pentru eventualele neplăceri cauzate față de eventualele modificări. Ne declinăm răspunderea pentru orice situație care poate apărea din cauza unor erori de software sau defecțiuni tehnice apărute la server. UNPIR Filiala Cluj își rezervă dreptul de a face modificări ale acestor prevederi fără notificare.

UNPIR Filiala Cluj nu își asumă nicio obligație și nu garantează în niciun fel că acest site este în mod permanent operațional, lipsit de orice defecte funcționale și că documentele, fișierele sau orice alte pachete de date care au legătură cu acest site nu conțin viruși și nu va avea nicio responsabilitate pentru niciun fel de prejudiciu actual sau viitor cauzat astfel.

UNPIR Filiala Cluj nu garantează în niciun mod securitatea și/sau confidențialitatea niciunei informații transmise prin orice mijloace de comunicații electronice către acest site sau către adresele de e-mail ale oricărui membru aparținând UNPIR Filiala Cluj.

UNPIR Filiala Cluj își rezervă dreptul de a modifica, adăuga sau elimina porțiuni din acești termeni și condiții în orice moment, fără a anunța în prealabil.

UNPIR Filiala Cluj nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la condițiile, conținutul, materialele, produsele și serviciile incluse în alte site-uri în legătură cu prezentul site, dar care nu sunt deținute de UNPIR Filiala Cluj. Accesarea acestor site-uri se face pe riscul exclusiv al celui care le accesează.

Pentru orice întrebări sau nelămuriri cu privire la termenii și condițiile prezente, drepturile de proprietate intelectuală sau politicile de confidențialitate, vă rugăm să ne contactați.

Orice litigiu sau pretenții având legătura cu accesarea, conținutul sau utilizarea acestui site vor fi guvernate de legea română, iar instanțele din România vor fi competente pentru soluționarea lui.

Drepturi de autor

Conținutul acestui site (texte, imagini, animații, elemente de webdesign și programare) sunt proprietatea UNPIR Filiala Cluj și a furnizorilor săi. Orice tentativa de a copia, de a modifica sau șterge conținutul site-ului fără a avea accesul sau permisiunea administratorilor va fi pedepsită conform legii in vigoare.

Confidențialitate

UNPIR Filiala Cluj respectă legile în vigoare privind confidențialitatea datelor.
Puteți vizita site-ul fără să oferiți nicio informație despre dvs. 

 

UNPIR Filiala Cluj se angajează să nu transmită datele personale ale utilizatorilor site-ului către terți, cu excepția cazurile în care există astfel de obligații legale. 

Orice utilizator care a furnizat explicit pe site adresa sa de email sau alte date personale poate opta ca acestea să fie șterse din baza de date.