Comunicat privind exercitarea profesiei, în contextul cazului Robert Roșu

COMUNICAT

Raportat la situația domnului Robert-Mihăiță Roșu, avocat în cadrul Baroului București și practician în insolvență, condamnat de către ICCJ la o pedeapsă privativă de libertate cu executare, Consiliul de Conducere al Filialei Cluj a Uniunii Practicienilor în Insolvență din România emite următorul comunicat:

Luând act de Comunicatul Baroului Bucuresti și de Comunicatul UNBR din data de 18.12.2020, având în vedere faptul că dl. Robert Mihăiță Roșu este și practician în insolvență, precum și faptul că un număr considerabil de practicieni în insolvență sunt avocați, Consiliul de Conducere al Filialei Cluj a Uniunii Practicienilor în Insolvență dorește să își exprime îngrijorarea față de situația creată ca urmare a deciziei ICCJ din data de 17.12.2020.

În mod particular, dorim să subliniem faptul că respingem orice interpretare jurisprudențială prin care activitatea avocatului, exercitată în limitele consacrate de legea și statutul profesiei de avocat, poate fi calificată drept act material de participație la comiterea unei infracțiuni.

Potrivit art. 6 din Codul privind conduita etică a practicienilor în insolvență, toți membrii Uniunii sunt obligați să acţioneze cu cinste, corectitudine şi sinceritate în activitatea profesională și în relaţiile cu instanţele judecătoreşti, contribuind prin comportamentul lor la construirea şi întreţinerea încrederii publice în instituţia practicianului în insolvenţă. În mod similar, acest principiu al integrității morale trebuie aplicat și în sens invers, în cadrul activității judiciare desfășurate de magistrați, în scopul înfăptuirii justiției. 

Suntem încrezători că mecanismele statului de drept funcționează în România, iar principiile fundamentale care stau la baza înfăptuirii actului de justiție - independența, imparțialitatea și respectul legii - nu vor rămâne doar un deziderat în cazul lui Robert Roșu.

Consiliul de Conducere UNPIR Filiala Cluj