Politica de confidenţialitate

Ultima actualizare: 14.07.2023

Prin prezenta Politică vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs. cu caracter personal. Prelucrarea acestora o realizăm în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, și de abrogare a Directivei nr. 95/46/CE (,,Regulamentul general privind protecția datelor’’, în continuare ,,R.G.P.D.”) și ale legislației naționale relevante în materia protecției datelor cu caracter personal.

1. CINE SUNTEM NOI

UNPIR – FILIALA CLUJ, reprezintă organizația profesională, cu personalitate juridică, formată din toți practicienii în insolvență din județul Cluj, (în continuare ,,Filiala Cluj’’ sau ,,Noi’’).

Datele noastre de contact sunt:
Adresa sediului: Cluj-Napoca, str. Deva, nr. 1-7, ap. nr. 1, Jud. Cluj, România
Adresă de e-mail: office@unpircluj.ro / cluj@unpir.ro
Nr. de tel.: 0728 17 68 61

2. CUM PRELUCRĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL?

Filiala Cluj în calitatea sa de Operator, prelucrează datele cu caracter personal ale candidaților care aplică pentru posturile disponibile, angajaților, clienților persoane fizice, reprezentanților clienților persoane juridice, partenerilor contractuali și ai colaboratorilor, și datele altor persoane fizice care interacționează cu Filiala Cluj și/sau sunt antrenate în relații contractuale cu acesta.

Datele cu caracter personal sunt:

 • prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată;
 • colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
 • adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
 • exacte și actualizate în termen;
 • păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele;
 • prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

3. CARE SUNT TIPURILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE ȘI ÎN CE SCOP SUNT PRELUCRATE ACESTEA?

În vederea completării și transmiterii formularului de creare cont (,,Creează cont membru’’) de pe website-ul Filialei Cluj – www.unpircluj.ro (în continuare ,,website-ul’’), prelucrăm următoarele tipuri de date: nume, prenume, adresa de e-mail, nr. de telefon, sediul, data înscrierii în tabloul UNPIR, numpr matricol, denumire formă de organizare, forma de organizare (PF, CI, CA, SPRL, IPURL), număr înregistrare RFO, website și parola.

În vederea prezentării evenimentelor organizate de Filiala Cluj, sunt prelucrate imaginile conducerii, a angajaților și a copiilor acestora, dar și alte date precum numele, prenumele și funcția, atât în cadrul website-ului cât și pe platformele de Facebook și Linkedin.

Pentru vizitatorii website-ului este posibil să colectăm date prin module cookie sau alte tehnologii similare, precum: adresa IP, navigatorul de internet, locația, paginile web accesate pe website-ul nostru, timpul petrecut pe website, rețeaua de internet, dispozitivul utilizat. Pentru mai multe detalii în acest sens, consultați Politica de cookies-uri.

4. CARE SUNT TEMEIURILE LEGALE PE CARE SE BAZEAZĂ PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL?

Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în vederea:

 • încheierii și executării diferitelor contracte;
 • pentru îndeplinirea obligațiilor legale care ne revin;
 • în baza consimțământului solicitat și/sau oferit în prealabil (în contextul recrutării de personal spre ex.);
 • în scopul intereselor legitime urmărite de Filiala Cluj (ex. adoptarea de măsuri de protecție și securitate a angajaților noștri, exercitarea unor drepturi și interese legitime ale Filialei Cluj în cadrul procedurilor contencioase sau necontencioase etc.).

5. PE CE DURATĂ PRELUCRĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL?

Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate în prezenta Politică sau pe durata impusă de lege (ex. în materie de arhivare, de contabilitate etc.)

6. CUI TRANSMITEM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Nu vom comunica sau transfera vreunui terț, niciuna dintre datele cu caracter personal colectate de la dvs. sau despre dvs. cu excepția:

 • Autorităților și instituțiilor publice - când există o obligație legală în acest sens sau în scopul unui interes legitim (apărarea drepturilor Filialei Cluj în procedurile contencioase sau necontencioase etc.).
 • Partenerilor contractuali sau colaboratorilor Filialei Cluj care ne oferă servicii de găzduire web, de dezvoltare website, mentenanță website, marketing online și comunicare de marketing.
 • Oricărui terț – dacă v-ați dat consimțământul în mod expres și punctual, pentru respectiva situație și respectivele date.

7. CE MĂSURI DE PROTECȚIE ȘI GARANȚII LUĂM?

Filiala Cluj implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel înalt de securitate și protecție a datelor cu caracter personal. Utilizăm metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici şi proceduri interne de lucru, inclusiv de control şi audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare relevante în materia protecției datelor cu caracter personal.

8. CARE SUNT DREPTURILE DVS. ÎN CALITATE DE PERSOANĂ VIZATĂ?

Orice persoană vizată își poate exercita următoarele drepturi, așa cum sunt prevăzute de către Regulamentul general privind protecția datelor:

 • Dreptul de acces;
 • Dreptul de rectificare;
 • Dreptul la ștergere;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării;
 • Dreptul la portabilitate;
 • Dreptul la opoziție a prelucrării;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;
 • Dreptul de a se adresa Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro) și instanțelor de judecată.

Pentru orice întrebări, nelămuriri sau exercitarea acestor drepturi ne puteți contacta prin e-mail la adresa: office@unpircluj.ro / cluj@unpir.ro, prin poștă sau curier la adresa: Cluj-Napoca, str. Deva, nr. 1-7, ap. nr. 1, Jud. Cluj, România. De asemenea, pentru mai multe informații cu privire la prelucrarea datelor de către UNPIR, în calitatea acesteia de Operator, vă rugăm să accesați Politica de confidențialitate regăsită la următorul link https://www.unpir.ro/politica-de-confidentialitate.