CONVOCATOR ADUNARE GENERALĂ UNPIR FILIALA CLUJ 27 APRILIE 2021

CONVOCATOR ADUNARE GENERALĂ UNPIR FILIALA CLUJ 27 APRILIE 2021

Consiliul de Conducere al Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România Filiala Cluj, convoacă Adunarea Generală a UNPIR Filiala Cluj, prin corespondență electronică, conform Deciziei CNC nr. 3/2021, pentru data de 27 aprilie 2021, ora 16:00, cu următoarea ordine de zi:

 

  1. Aprobarea situaţiilor financiare ale Filialei UNPIR Cluj pentru anul 2020 (art. 63, lit.a din OUG nr.86/2006), certificate de Comisia de cenzori.
  2. Aprobarea execuţiei bugetului Filialei UNPIR Cluj pentru anul 2020, descărcarea de gestiune a Președintelui şi Consiliului de Conducere pe anul 2020 şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 (art. 63, lit.a din OUG nr.86/2006)
  3. Aprobarea raportului Consiliului de Conducere și al Instanței de disciplină pentru anul 2020 (art. 63, lit.e din OUG nr.86/2006)
  4. Aprobarea planului de activitate al Filialei UNPIR Cluj pentru anul 2021 (art. 63, lit.b din OUG nr.86/2006).

Dacă la prima convocare nu se întruneşte numărul necesar de membri/voturi, AG se va desfăşura în data de 27.04.2021, ora 17.00, hotărârile urmând a fi luate de majoritatea simplă a membrilor prezenţi.

Membrii vor primi toate materialele aferente ordinii de zi, precum și formularul de vot, pe e-mail.

Pe site-ul filialei www.unpircluj.ro, cu cel puțin 7 zile înainte de data AG, vor fi publicate toate materialele suport aferente adunării generale/ se vor comunica pe mail membrilor filialei.

Formularul de vot completat de membrii UNPIR Filiala Cluj va fi transmis către UNPIR Filiala Cluj pe e-mail office@unpircluj.ro cel târziu până în data de 27.04.2021, ora 16.00.