Convocator Adunarea Generală a Filialei 14.04.2022

Convocator Adunarea Generală a Filialei 14.04.2022

CONVOCATOR ADUNARE GENERALĂ

                                                           

Consiliul de Conducere al Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România (UNPIR) Filiala Cluj, convoacă Adunarea Generală a UNPIR Filiala Cluj, pentru data de 14 aprilie 2022, ora 16:00, la sediul filialei din Cluj-Napoca str. Deva nr. 1-7, ap. 1, cu următoarea ordine de zi:

 

  1. Aprobarea situaţiilor financiare ale UNPIR Filiala Cluj pentru anul 2021 art. 63, lit. a din OUG nr. 86/2006), certificate de Comisia de cenzori.
  2. Aprobarea execuţiei bugetului UNPIR Filiala Cluj pentru anul 2021, descărcarea de gestiune a Președintelui şi Consiliului de Conducere pe anul 2021 şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022 (art. 63, lit. a din OUG nr. 86/2006)
  • Aprobarea raportului Consiliului de Conducere și al Instanței de disciplină pentru anul 2021 (art. 63, lit. e din OUG nr. 86/2006)
  1. Aprobarea planului de activitate al UNPIR Filiala Cluj pentru anul 2022 (art. 63, lit. b din OUG nr. 86/2006).
  2. Desemnarea delegaților Filialei la următorul Congres UNPIR.

 

Sunt convocaţi să participe la adunare toţi membrii compatibili ai UNPIR Filiala Cluj.

Dacă la prima convocare nu se întruneşte numărul necesar de membri/voturi, AG se va desfăşura în data de 14.04.2022, ora 17.00, hotărârile urmând a fi luate de majoritatea simplă a membrilor prezenţi (art. 62 alin. 3 din OUG nr. 86/2006 și art. 58 alin. 2 din Statut).

Membrii vor primi toate materialele aferente ordinii de zi, precum și formularul de mandat, pe mail.

Pe site-ul filialei www.unpircluj.ro, cu cel puțin 7 zile înainte de data AG, vor fi publicate toate materialele suport aferente adunării generale sau se vor comunica pe mail membrilor filialei.

Membrii compatibili care nu pot participa la Adunarea generală, dar doresc să mandateze un alt membru compatibil al filialei pentru a-i reprezenta, sunt rugaţi să transmită mandatul lor completat si semnat prin fax sau scanat prin poşta electronică (email office@unpircluj.ro, cluj@unpir.ro), până cel târziu în data de 13.04.2022, ora 16.00, pentru viză, in vederea organizării in  condiții optime a adunarii generale. Mandatul va trebui prezentat în original la data și ora începerii lucrărilor Adunării Generale.

Un membru compatibil poate să fie mandatat de maximum 3 membri compatibili ai filialei (art. 58 alin. 1 din Statut).